postup

1. ZAHÁJENÍ

 • rozhovor s klientem (potřeby a požadavky)
 • představa o stylu budoucího bydlení
 • konkretizace rozpočtu a termínů

2. KONCEPCE

 • zaměření interiéru a převedení do digitální podoby
 • příprava výtvarné studie (návrh konceptu)
 • výběr materiálů a barev

3. PŘÍPRAVA PROJEKTU

 • grafický 2D návrh půdorysu
 • konzultace s klientem

4. FINÁLNÍ PROJEKT

 • finální 3D vizualizace interiérů 
 • barevné schéma interiéru (barvy, styl, materiály)
 • prezentace klientovi

Postup pro kancelářské interiéry

1. VSTUPNÍ ANALÝZA:

 • prohlídka řešeného prostoru (půdorys objektu)
 • diskuze nad požadavky na prostor a řešení
 • základní zaměření prostoru

2. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ:

 • zpracování variant řešení
 • výběr půdorysné varianty (prostor, funkce, rozměry a umístnění vybavovacích prvků)

3. 3D VIZUALIZACE:

 • převod vybraného řešení na digitální formu
 • náhledy na navržený interiér

Postup pro bytové interiéry

1. VSTUPNÍ ANALÝZA:

 • prohlídka řešeného prostoru (zaslání půdorysu objektu)
 • diskuze na prostor a řešení
 • základní zaměření prostoru

2. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ:

 • zpracování dispozičních variant řešení
 • výběr půdorysné varianty (prostor, funkce, rozměry a umístnění vybavovacích prvků)

3. POHLED NA STĚNY:

 • návrh designu prvků
 • upřesnění materiálu, funkce a vybavenosti předmětů
 • ucelené pohledy na jednotlivé stěny v prostoru
 • odsouhlasení finálního řešení

4. 3D VIZUALIZACE:

 • realistické náhledy na navržený interiér
 • barevná a materiálová specifikace jednotlivých ploch a prvků